12.8.2006

Moni- ja monokulttuurisuus

Aihe, josta olen aikonut kirjoittaa useampaan otteeseen, mutta kummasti on aina löytynyt jotain muuta tekemistä ja homma on jäänyt kesken.

Tällä kertaa motivaatiota antoi Mikko Ellilän postaus fi-libiin, jossa peloteltiin monikulttuurisuuden tarkoittavan islamilaista teokratiaa.

Joissain tapauksissa on kyllä totta, että tietyt tahot promotoivat barbaarista ja sivistymätöntä kulttuuria, kuten islamia, ja samalla pyrkivät kieltämään sen asiallisenkin kritisoinnin, kutsuen sitä monikulttuurisuudeksi.

Tämä ei kuitenkaan tarkoita välttämättä sitä, että sivistyneidenkin ihmisten tulisi alkaa käyttämään monikulttuurisuus-termiä vastineena barbaaristen kulttuureiden ylivallalle. Tiettyjen kulttuurien (tai niiden osa-alueiden) nostaminen muiden yläpuolelle ei ole monikulttuurisuutta. Se on lähempänä monokulttuurisuutta, eli rasismia, ksenofobiaa ja muuta vastaavaa natsismia.

Aito monikulttuurisuus tarkoittaa monipuolista ja monimuotoista kulttuuria, josta löytyy jokaiselle erilaisia vaihtoehtoja. Ironisesti, monikulttuurisuuden leimaaminen välttämättä pahaksi asiaksi tarkoittaa sitä, että ainoa vaihtoehto sille olisi puhdas monokulttuuri. Tämä ei tietenkään ole mikään hyvä asia, koska se tarkoittaa kaikenlaisten uusnatsien ja nationalistien tukemista, jota en itse ainakaan halua missään tapauksessa tehdä.

Itseasiassa viitteitä monikulttuurisuutta vastaan taistelemisesta alkaa jo esiintyä. Esimerkiksi Tanskassa on jo laadittu lista siitä, mitä tanskalainen kulttuuri on. Ruotsissa suunnitellaan samaa, eikä Suomessakaan vierasteta ajatusta tällaisesta (lähde: HS).

"Ruotsissa keskustellaan parhaillaan isosta aiheesta: mitä on ruotsalaisuus?
Liberaalin Folkpartietin kansanedustaja Cecilia Wikström on ehdottanut, että valtion pitäisi laatia lista siitä, mikä on kulttuuria ruotsalaisimmillaan.
Toimikunnat valitsisivat kirjallisuudesta, musiikista, arkkitehtuurista ja muilta taiteenaloilta tärkeimmät teokset kulttuurikokoelmaksi. Dagens Nyheterin mukaan Wikströmin ajatus olisi "sementoida selkeä idea ruotsalaisuudesta"."

"Eduskunnan sivistysvaliokunnan puheenjohtaja Kaarina Dromberg (kok) sanoo, että Suomessakin voitaisiin laatia samanlaisia kulttuurikaanoneita.
"Se voisi olla nyt ajankohtaista, kun monikulttuurisuus ja kansainvälisyys lisääntyvät kaikilla tavoin", Dromberg sanoo.
Drombergin mukaan kaanonin määrittely vähentäisi ristiriitoja. Vaikka kaanon tehtäisiin, pitäisi muita kulttuureita arvostaa ja ymmärtää.
Kaanon pitäisi Drombergin mukaan määritellä hyvin laajapohjaisesti, jottei vain eliitti määrittelisi suomalaista kulttuuria.
Sitä voitaisiin käyttää esimerkiksi kouluissa ja maahanmuuttajien opetuksessa sen esittelemiseen, mitä suomalaisuus on."


On kuitenkin varsin selvää, että tuollaisesta listasta tulisi nimenomaan eliitin määrittelemä näkemys suomalaisuudesta. Ja väistämättä siitä tulisi erittäin yksipuolinen, se jättäisi monia alakulttuurin muotoja täysin huomiotta. Mitä luultavimmin siitä tulisi sellainen lista, jonka sisältämästä kulttuurista ei kokonaisuudessaan pitäisi juuri kukaan.

Kuinka moni suomalainen on esimerkiksi lukenut nämä kaikki teokset, joita "leikkimielisesti" ehdotetaan Suomen kirjalliseen kaanoniin? Prosenttiluku tuskin on kovin suuri.

Kulttuuri on ilmiö, joka muuttuu jatkuvasti. Se ottaa vaikutteita sieltä täältä, hetkittäin nousee trendejä joista jotkut jäävät lyhyt-, toiset pitkäikäisiksi. Jotkut kulttuurin muodot ovat suosiossa tänään, huomenna ne ehkä ovat vain tietyn piirin harrastus.

Kulttuuria ei voi kahlita. Minulle on jostain tarttunut tällainen lainaus Thomas Hylland Erikseniltä, jossa asia ilmaistaan varsin hyvin:

"Kun hallitus pyrkii takaamaan kansalaistensa kulttuurisen identiteetin, kulttuuri pitää määritellä ja koodata byrokratian jäykällä hallintokielellä: se lakkaa olemasta elävä, dynaaminen, vaihtuva ja monimerkityksellinen, siitä tulee paketti, valmiiksi koottu palapeli, jossa yhtä palaa ei voi vaihtaa ilman, että kuva särkyy."

Yleisen kirjallisuuden proffalla Heta Pyrhöselläkin on sentään hyvä asenne:

"Pikemminkin pitäisi tehdä lista, josta havainnollistuu se, miten suomalaiset ovat esittäneet itseään itselleen. Listan voisi koostaa niin, että siinä olisi kirja ja vastakirja. Sitten voisi miettiä, miten suomalaisuus on sidoksissa aikakauteen ja miten se on muuttunut."

Jos jotain kaanonia halutaan tehdä, olisikin parempi pitää se listana eri aikakausilta, joissa kerrotaan mikä milloinkin oli in. Sitä ei missään tapauksessa saa pitää listana, joka määrittelee jokaisen Suomen kansalaisen identiteetin, sillä silloin otetaan vaarallisia askeleita kohti kulttuurifasismia.

Toisaalta kuitenkin on muistettava uhka, joka piilee barbaaristen kulttuurien nostamisessa tasa-arvoiseksi sivistyneiden kanssa. Etenkin, kun näiden barbaaristen kulttuureiden edustajat yrittävät estää kulttuurinsa kritisoimisen ja sille nauramisen.

On tehtävä selväksi, että sananvapaus ja ihmisoikeudet ovat perustavanlaatuisia asioita, joista ei tingitä "erilaisten kulttuurien kunnioittamisen" nimissä. Monipuolista kulttuuria saa harrastaa niin kauan kuin se vain tehdään ihmisoikeuksia kunnioittaen. Tämä sisältää myös sananvapauden takaaman mahdollisuuden tehdä pilkata erilaisia kulttuurin muotoja, kuten uskontoja. Jos tätä sananvapautta rajoitetaan, täytyy asiasta puhua sen omalla nimellä, eli kutsua sitä kulttuurifasismiksi eikä suinkaan monikulttuurisuudeksi.

13 kommenttia:

Henry kirjoitti...

"Kuinka moni suomalainen on esimerkiksi lukenut nämä kaikki teokset, joita "leikkimielisesti" ehdotetaan Suomen kirjalliseen kaanoniin? Prosenttiluku tuskin on kovin suuri."

Noitahan ei pidäkään valita sillä perusteella, lukevatko suomalaiset niitä vai eivät. Jos ne kuvastavat hyvin suomalaisuutta ja suomalaista mielenmaisemaa, niin sitten ne kuvastavat, ja silloin ne myös kuuluvat tuolle listalle. Jos listalla olisi vain bestsellereitä, niin silloin se olisi vain lista suomalaisten kirjamausta (tai mainostuksen tehokkuudesta), ei lista suomalaisuutta parhaiten kuvastavista kirjoista. Suosittelen, että menet kirjastoon ja oikeasti luet tuon listan teokset tai ainakin osan niistä. Samalla voisi vielä kerrata Suomen historiaa. En usko, että sen jälkeen olisi ainakaan vaikeampaa ymmärtää listan valintoja.


"Jos jotain kaanonia halutaan tehdä, olisikin parempi pitää se listana eri aikakausilta, joissa kerrotaan mikä milloinkin oli in."

Da Vinci-koodi voi olla nyt in, mutta ei sillä ole yhtään mitään tekemistä suomalaisuuden kanssa. Se ei kerro suomalaisista eikä suomalaisuudesta, ei vahingossa eikä tahallisesti.


"Sitä ei missään tapauksessa saa pitää listana, joka määrittelee jokaisen Suomen kansalaisen identiteetin, sillä silloin otetaan vaarallisia askeleita kohti kulttuurifasismia."

Itse olen ajatellut, että "suomalaisuus", "ruotsalaisuus", "saksalaisuus" ynnä muut ovat enemmänkin jonkinlaisia keskiarvoja. Jos määritellään suomalaisuus, niin se ei tarkoita, että jokaisella suomalaisella yksilöllä pitäisi olla jokainen suomalaisuuden määritelmästä löytyvä ominaisuus.
Mielestäni on olemassa jokin määriteltävissä oleva suomalaisuus, suomalaisuuden ydin, joka pysyy järkähtämättömänä satoja, jopa tuhansia vuosia, ainoastaan pinnalliset kulttuurin osat vaihtuvat tiuhaan tahtiin. En usko, että suomalainen kykenisi irtautumaan omasta suomalaisuudestaan esimerkiksi pelkällä musiikin, elokuvan, ideologian tai vaatteiden valinnalla. Yksilöstä itsestään voi tuntua, ettei hänellä ole enää mitään yhteistä suomalaisten kanssa, mutta tarkempi ja syvemmälle menevä tarkastelu paljastaisi kuitenkin aivan muuta.

Mikko Ellilä kirjoitti...

Samuli, postauksesi on lähtökohtaisesti hakoteillä. Olet eräänlainen etymologiafetishisti: analysoit asioita käsitteiden etymologian perusteella, et käsitteiden asiasisällön perusteella.

"Joissain tapauksissa on kyllä totta, että tietyt tahot promotoivat barbaarista ja sivistymätöntä kulttuuria, kuten islamia, ja samalla pyrkivät kieltämään sen asiallisenkin kritisoinnin, kutsuen sitä monikulttuurisuudeksi. Tämä ei kuitenkaan tarkoita välttämättä sitä, että sivistyneidenkin ihmisten tulisi alkaa käyttämään monikulttuurisuus-termiä vastineena barbaaristen kulttuureiden ylivallalle."

Noin sata prosenttia monikulttuurisuus-termiä posiitivisessa sävyssä käyttävistä henkilöistä on juurikin niitä rotuerottelun ja barbaareille annettavien privilegioiden kannattajia, joiden mielestä esimerkiksi afrikkalaisilla maahanmuuttajavanhemmilla on oikeus pakkonaittaa lapsiaan jopa Euroopassa, pakkoavioliitot kun kuuluvat afrikkalaiseen kulttuuriin eikä meillä eurooppalaisilla ole oikeutta pakottaa Euroopassa asuvia afrikkalaisia maahanmuuttajia noudattamaan eurooppalaisten säätämiä lakeja.

Tätä se monikulttuurisuus tarkoittaa. Monikulttuurisuus on rotuerottelua. Monikulttuurisuus on sitä, että erirotuisia tai erilaisen kulttuuritaustan omaavia ihmisiä koskevat eri lait.

"Ironisesti, monikulttuurisuuden leimaaminen välttämättä pahaksi asiaksi tarkoittaa sitä, että ainoa vaihtoehto sille olisi puhdas monokulttuuri."

Tuo on olkinukke.

Monikulttuurisuuden vastustajat kannattavat kaikille yksilöille samoja oikeuksia. Monikulttuurisuuden vastustajat ovat sitä mieltä, että samassa maassa lain pitää olla sama kaikille. Monikulttuurisuuden vastustajat ovat sitä mieltä, että laki ei saa kohdella erirotuisia tai erilaisen kulttuuritaustan omaavia ihmisiä eri tavalla.

Monikulttuurisuuden vastustajat eivät kiellä esimerkiksi Euroopassa asuvia ihmisiä harrastamasta aasialaista kulttuuria syömällä aasialaisissa ravintoloissa tai katsomalla aasialaisia elokuvia jne.

"Itseasiassa viitteitä monikulttuurisuutta vastaan taistelemisesta alkaa jo esiintyä. Esimerkiksi Tanskassa on jo laadittu lista siitä, mitä tanskalainen kulttuuri on. Ruotsissa suunnitellaan samaa, eikä Suomessakaan vierasteta ajatusta tällaisesta (lähde: HS)."

Tuollaisten virallisten listojen laatiminen "kulttuuriin X kuuluvista kirjoista yms. taideteoksista" ei ole taistelemista monikulttuurisuutta vastaan. Moiset byrokraattiset listat "kulttuuriin X kuuluvista asioista" eivät mitenkään estä monikulttuurisuutta eli rotuerottelua, vaan mahdollisesti jopa pahentavat sitä. Monikulttuurisuusideologiaan eli multikulturalismiin sopii kuin nenä naamaan, että esim. vapaa aviopuolison valinta määritellään eurooppalaiseen kulttuuriin kuuluvaksi asiaksi ja pakkoavioliitot afrikkalaiseen kulttuuriin kuuluvaksi. Tuollaiset Gosplan-listat "kulttuuriin X kuuluvista asioista" eivät siis estä monikulttuurisuutta eli rotuerottelua, vaan jopa voimistavat sitä.

"On kuitenkin varsin selvää, että tuollaisesta listasta tulisi nimenomaan eliitin määrittelemä näkemys suomalaisuudesta."

Olen täysin eri mieltä. Ongelmana tuollaisen listan laatimisessa (ajatuksen lähtökohtaisen Gosplan-henkisyyden lisäksi) olisi sosiaalidemokraattisen byrokratian egalitaarinen ideologia, joka karsisi listalta pois "vaikeat" ja "elitistiset" taideteokset (esim. Jean Sibeliuksen ja Aulis Sallisen sävellykset ja Paavo Haavikon kirjat) ja lisäisi sinne kaikenlaista "kansan" kulttuuria tyyliin Matti ja Teppo.

"Ja väistämättä siitä tulisi erittäin yksipuolinen, se jättäisi monia alakulttuurin muotoja täysin huomiotta."

Tämä on yksi syy siihen, että valtiovallan sekaantuminen kulttuurielämään usein näivettää kulttuuria. Tosin alakulttuurit ovat usein vielä huonompia kuin mainstream-kulttuuri. Suomen valtio tukee esim. Kiasman taideteosten ostobudjetin kautta kaikenkarvaisia lesbokommunistitaiteilijoita, joiden paskateoksilla ei muuten olisi mitään kysyntää.

"Mitä luultavimmin siitä tulisi sellainen lista, jonka sisältämästä kulttuurista ei kokonaisuudessaan pitäisi juuri kukaan."

Ei välttämättä, koska useimpien ihmisten maku on varsin lähellä keskiarvoa. Moisen listan laatiminen on kuitenkin lähtökohtaisesti sairas Gosplan-henkinen keskusjohtoiseen suunnitelmatalouteen kuuluva ajatus.

"Kulttuuri on ilmiö, joka muuttuu jatkuvasti. Se ottaa vaikutteita sieltä täältä, hetkittäin nousee trendejä joista jotkut jäävät lyhyt-, toiset pitkäikäisiksi. Jotkut kulttuurin muodot ovat suosiossa tänään, huomenna ne ehkä ovat vain tietyn piirin harrastus. Kulttuuria ei voi kahlita."

Juurikin näin.

Kulttuuri on suuri joukko meemejä. Ne vaihtuvat jatkuvasti aivan kuten vesi Itämeressä vaihtuu ja muuttuu koko ajan. Suomen kulttuuri 2000-luvulla muistuttaa Suomen kulttuuria 1900-luvulla vain osittain, samalla tavalla kuin vesi Itämeressä osittain muistuttaa mikrobiologiselta koostumukseltaan tuhansien vuosien takaista vettä ja osittain on erilaista.

mr_Zombie kirjoitti...

Henry:
"Noitahan ei pidäkään valita sillä perusteella, lukevatko suomalaiset niitä vai eivät. Jos ne kuvastavat hyvin suomalaisuutta ja suomalaista mielenmaisemaa, niin sitten ne kuvastavat, ja silloin ne myös kuuluvat tuolle listalle."

Minusta kulttuuri on nimenomaan sitä, mitä ihmiset harrastavat. Jos joku kirja on hyvä vain jonkun eliitin mielestä, ei sitä pitäisi laskea suomalaisten harrastamaan kulttuuriin mikäli tavallisesta kansasta juuri kukaan ei ole kiinnostunut siitä.

"Da Vinci-koodi voi olla nyt in, mutta ei sillä ole yhtään mitään tekemistä suomalaisuuden kanssa. Se ei kerro suomalaisista eikä suomalaisuudesta, ei vahingossa eikä tahallisesti."

Kertoopas. Se kertoo millaisesta kulttuurista suomalaiset ovat kiinnostuneet. Juovathan suomalaiset paljon kahviakin, vaikka sitä ei kasva täällä. Vaakunasta löytyy leijona, vaikka niitä ei löydy kuin eläintarhasta. Tangokin on lähtöisin Argentiinasta. Vierasperäisyys ei tarkoita, etteikö se voisi sisältyä suhteellisen olennaisena osana suomalaisten harjoittamaan kulttuuriin.

"Mielestäni on olemassa jokin määriteltävissä oleva suomalaisuus, suomalaisuuden ydin, joka pysyy järkähtämättömänä satoja, jopa tuhansia vuosia, ainoastaan pinnalliset kulttuurin osat vaihtuvat tiuhaan tahtiin. En usko, että suomalainen kykenisi irtautumaan omasta suomalaisuudestaan esimerkiksi pelkällä musiikin, elokuvan, ideologian tai vaatteiden valinnalla. Yksilöstä itsestään voi tuntua, ettei hänellä ole enää mitään yhteistä suomalaisten kanssa, mutta tarkempi ja syvemmälle menevä tarkastelu paljastaisi kuitenkin aivan muuta."

Minusta sellainen "tarkempi" ja "syvemmälle menevä" tarkastelu on lähinnä jotain astrologiaan verrattavaa. Etsitään niin yleisiä asioita ja määritellään ne niin hämärästi ettei siitä synny juuri mitään käyttökelpoista. Tai tietenkin sitä voidaan käyttää rasististen ja ksenofobisten ajatusten levittämiseen: "Tätä on suomalaisuus. Jos et sisälly tähän määritelmään, olet ali-ihminen."

mr_Zombie kirjoitti...

Mikko:
"Olet eräänlainen etymologiafetishisti: analysoit asioita käsitteiden etymologian perusteella, et käsitteiden asiasisällön perusteella."

Ongelma on se, ettei ole käytössä ole mitään sellaista termiä, joka tarkoittaisi monipuolista kulttuuria. Sen takia pitäisi "vallata" monikulttuurisuus-termi tarkoittamaan sitä. Mikäli joku puhuu monikulttuurisuudesta ja tarkoittaa islamilaista teokratiaa, on hänet leimattava fasistiksi ja rasistiksi. Ei pidä lähteä orwellilaiseen sanaleikkiin mukaan.

"Monikulttuurisuuden vastustajat kannattavat kaikille yksilöille samoja oikeuksia. Monikulttuurisuuden vastustajat ovat sitä mieltä, että samassa maassa lain pitää olla sama kaikille. Monikulttuurisuuden vastustajat ovat sitä mieltä, että laki ei saa kohdella erirotuisia tai erilaisen kulttuuritaustan omaavia ihmisiä eri tavalla."

Monikulttuurisuuden vastustajat ovat myös esimerkiksi nationalisteja, jotka haluavat estää kaikenlaisten (myös hyvien) kulttuurivaikutusten sekä ihmisten tulon ulkomailta. Tämä takia en voi sanoa itseäni monikulttuurisuuden vastustajaksi, koska en halua leimautua kuuluvani samaan joukkoon kenenkään natsiöyhöttäjän kanssa.

Tämä on ollut ongelma esimerkiksi monikulttuurisuutta kritisoivissa kirjoituksissasi fi-libiin. Libertarismin vastustajat voivat sanoa esimerkiksi jotain tyyliin "Katsokaa! Libertaarit vastustavat ulkomaalaisia, eli he ovat siis oikeasti natseja."

Sama juttu kuin jotkut puhuisivat rauhasta tarkoittaen sotaa. Mikäli lähtee tähän sanaleikkiin mukaan, joutuu kutsumaan itseään "rauhan vastustajaksi", jolloin ihmiset tietenkin luulevat sen tarkoittavan sodan kannattamista.

Henry kirjoitti...

"Minusta kulttuuri on nimenomaan sitä, mitä ihmiset harrastavat. Jos joku kirja on hyvä vain jonkun eliitin mielestä, ei sitä pitäisi laskea suomalaisten harrastamaan kulttuuriin mikäli tavallisesta kansasta juuri kukaan ei ole kiinnostunut siitä."

Kyseisessä listassa ei ole kyse siitä, mitä kirjallisuutta suomalaiset harrastavat, vaan siitä, mitkä kirjat kuvastavat parhaiten suomalaista kulttuuria. Listan teosten SISÄLTÖ (juoni, henkilöhahmot, henkilöhahmojen tekemät asiat (lue: "suomalaisten harrastama kulttuuri"), maisemat, kieli) on se, mikä kuvastaa suomalaista kulttuuria. Tämän lisäksi listassa on kyse Suomen parhaiden ja suomalaista kirjallisuutta ja suomalaisen kirjallisuuden historiaa parhaiten edustavien kirjojen luetteloimisesta.

Suosituin ei ole yhtä kuin paras. Tämä johtuu siitä, että suosituin voi olla suosituin ihan vain sen takia, että ihmiset eivät ole lukeneet muuta kirjallisuutta. Jos pöydällä on sata näytettä eri viineistä, niin miten henkilö, joka maistaa vain muutamaa, voi valita parhaan paremmin kuin henkilö, joka on maistanut kaikkia? Ei mitenkään. Valitsijaraati kannattaa koota eniten maistelleista ihmisistä."Kertoopas. Se kertoo millaisesta kulttuurista suomalaiset ovat kiinnostuneet."

Jos suomalainen perhe ja italialainen perhe istuvat omissa olohuoneissaan katsellen Kauniita ja rohkeita, niin suomalaisen ja italialaisen kulttuurin olemus ei löydy Kauniista ja rohkeista, vaan enemmänkin tarkkailemalla sitä, miten kukin perhe televisiota katsoo ja mitä perheet tekevät ohjelman aikana. Tosin se kertoisi italialaisesta ja suomalaisesta kulttuurista vain hyvin pienen, olohuoneeseen mahtuvan osan. (Taisin asetella pointtini hieman epäselvästi, mutta olkoon.)


"Minusta sellainen "tarkempi" ja "syvemmälle menevä" tarkastelu on lähinnä jotain astrologiaan verrattavaa. Etsitään niin yleisiä asioita ja määritellään ne niin hämärästi ettei siitä synny juuri mitään käyttökelpoista."

Myönnän itsekin, että tuo viimeinen kappale oli hieman huuhaata. Pelkkää mutua. En vain mitenkään voi uskoa, että suomalainen voisi noin vain pintapuolisia asioita shoppailemalla muuttua joksikin muuksi. Jos suomalainen ja italialainen katsovat samaa jalkapallo-ottelua, niin suomalainen katsoo sitä suomalaisella tavalla ja italialainen italialaisella tavalla (tätä yritin sanoa aiemmalla Kauniit ja rohkeat-jutullani). Jos suomalainen muuttaa Italiaan, hän saattaa muuttua pintapuolisesti, mutta pohjimmiltaan kuitenkin vain imitoi italialaisuutta suomalaisella tavalla. Afganistanilainen imitoisi italialaisuutta hieman eri tavalla kuin suomalainen.


"Tai tietenkin sitä voidaan käyttää rasististen ja ksenofobisten ajatusten levittämiseen: "Tätä on suomalaisuus. Jos et sisälly tähän määritelmään, olet ali-ihminen.""

Ensinnäkin, suomalaisuuden määritteleminen ei tarkoita, että jokaisen suomalaisen täytyisi osua jokaiseen määritelmän kohtaan täsmälleen.
Toiseksi, tasa-arvo ei ole yhtä kuin samanlaisuus.

Henry kirjoitti...

"Monikulttuurisuuden vastustajat ovat myös esimerkiksi nationalisteja, jotka haluavat estää kaikenlaisten (myös hyvien) kulttuurivaikutusten sekä ihmisten tulon ulkomailta."

Maltilliset nationalistit eivät vastusta työn tai puolison perässä tapahtuvaa hallittua muuttoa, koska tällöin muuttajalla on jo jokin side uuteen kotimaahan, mikä helpottaa sopeutumista. Maltilliset nationalistit eivät myöskään vastusta kaikenlaisten kulttuurivaikutusten tuloa, koska ainahan Suomi on imenyt kulttuurivaikutteita muualta (esimerkiksi se sinun mainitsemasi argentiinalainen tango), eikä siihen ole tarvittu maahanmuuttoa. Itse asiassa nyt globalisaation ja internetin aikakautena kansalaisten hyödyllisinä pitämien kulttuurivaikutteiden imeminen ilman maahanmuuttoa on helpompaa kuin koskaan.
Nationalistit ovat myös sitä mieltä, että monikulttuurisuus rappeuttaa sosiaalista koheesiota ja keskinäistä luottamusta, mikä johtaa siihen, että yhä enemmän joudutaan valvomaan asioita valtion voimin.

Eurooppaan on jo syntynyt lähiöitä, joissa ei enää tarvitse osata valtaväestön puhumaa kieltä, koska kaikki naapurit ovat mamuja, kaikki kaupat ovat mamujen ylläpitämiä ja kouluissa 99,9% oppilaista mamuja. Näistä lähiöistä muodostuu hiljalleen pikku-Afganistaneja, pikku-Somalioita ja pikku-Pakistaneja. Etniset konfliktit ovat väistämättömiä ja itseään ruokkivia. Kuuluu näet ihmisluontoon.

En tiedä, toimisiko avoin maahanmuutto ja monikulttuurisuus paremmin esimerkiksi anarkokapitalismissa tai minarkiassa. Ei taida _tietää_ kukaan, ja tuskin tulee seuraavien vuosikymmenten aikana tietämäänkään. Nykyinen maahanmuutto ja monikulttuurisuus saattavat hyvin aiheuttaa suurta haittaakin liberalismin edistämiselle. Hmmm... Itselläni tämä kaikki aiheuttaa jonkinlaista kognitiivista dissonanssia. 50 vuoden kuluttua olemme varmasti hieman viisaampia.

Anonyymi kirjoitti...

Ainakin jo nyt USA:ssa maahanmuutto toimii paljon paremmin kuin missään Euroopan maaassa. Esim. USA:aan muuttaneet somalit eivät tee juuri enempää rikoksia kuin muu väestö keskimäärin. Sen sijaan USA:ssa jo valmiiksi asuvat mustat tuppaavat tekemään rikoksia selkeästi enemmän kuin muut


"Eurooppaan on jo syntynyt lähiöitä, joissa ei enää tarvitse osata valtaväestön puhumaa kieltä, koska kaikki naapurit ovat mamuja, kaikki kaupat ovat mamujen ylläpitämiä ja kouluissa 99,9% oppilaista mamuja."

Nuo ovat syntyneet nimen omaan valtion toimesta.

Mikko Ellilä kirjoitti...

Henry:
"Eurooppaan on jo syntynyt lähiöitä, joissa ei enää tarvitse osata valtaväestön puhumaa kieltä, koska kaikki naapurit ovat mamuja, kaikki kaupat ovat mamujen ylläpitämiä ja kouluissa 99,9% oppilaista mamuja. Näistä lähiöistä muodostuu hiljalleen pikku-Afganistaneja, pikku-Somalioita ja pikku-Pakistaneja. Etniset konfliktit ovat väistämättömiä ja itseään ruokkivia. Kuuluu näet ihmisluontoon."

Hans Hoppe:
Once the welfare states have collapsed under their own weight, the masses of immigrants who have brought this about are still there. They have not been miraculously transformed into Swiss, Austrians, Bavarians or Lombards, but remain what they are: Zulus, Hindus, Ibos, Albanians, or Bangladeshis. Assimilation can work when the number of immigrants is small. It is entirely impossible, however, if immigration occurs on a mass scale. In that case, immigrants will simply transport their own ethno-culture onto the new territory. Accordingly, when the welfare state has imploded there will be a multitude of “little” (or not so little) Calcuttas, Daccas, Lagos’, and Tiranas strewn all over Switzerland, Austria and Italy. It betrays a breathtaking sociological naivitee to believe that out of this admixture a natural order will emerge. Based on all historical experience with such forms of multiculturalism, and given the existence of a state that intrudes into every aspect of social and economic life, it can safely be predicted instead that the result will be civil war. There will be wide-spread plundering and squattering leading to massive capital consumption, and civilization as we know it would disappear from Switzerland, Austria and Italy. Furthermore, the host population will quickly be outbred and ultimately physically displaced by their “guests.” There will be still Alps in Austria and Switzerland, but no Austrians or Swiss.

Henry:
"En tiedä, toimisiko avoin maahanmuutto ja monikulttuurisuus paremmin esimerkiksi anarkokapitalismissa tai minarkiassa."

Ensinnäkin yövartijavaltiossa tietysti tuomioistuinten, vankiloiden ja poliisin toiminta olisi nykyistä parempaa valtion lopettaessa maahanmuuttajarikollisten ja -pummien hyysäämisen.

Yövartijavaltiossa rikoksiin suhtaudutaan vakavasti ja niistä annetaan ankaria rangaistuksia. Yövartijavaltion ainoa tehtävä on kansalaisten hengen, vapauden, turvallisuuden ja omaisuuden puolustaminen; kun valtion resursseja ei tuhlata muuhun, resursseja riittää lain ja järjestyksen ylläpitämiseen nykyistä enemmän.

Yövartijavaltio ei hyysää maahanmuuttajarikollisia ja -pummeja, vaan laittaa rikolliset vankilaan ja/tai karkoittaa maasta kaikki ulkomaalaiset rikolliset.

Suomessa ei alun perinkään olisi työttömiä/työkyvyttömiä maahanmuuttajia ilman hyvinvointivaltiota. Jos Suomi olisi yövartijavaltio, tänne tulisi maahanmuuttajiksi vain työssäkäyviä. Kadulla ihmisiä ryöstelevät ja raiskaavat rikollisjengit eivät yleensä koostu työssäkäyvistä maahanmuuttajista.

Toiseksi, libertaristisessa yhteiskunnassa kadut ovat yksityisomistuksessa, jolloin kadunomistajat itse huolehtivat turvallisuudesta omilla kaduillaan palkkaamalla vartiointiliikkeitä ja pystyttämällä aitoja, puomeja, tietullikoppeja jne. Liikenteen sujuvuuden kannalta optimaaliseksi ratkaisuksi osoittautuisi varmaankin se, että sama kadunomistajayhtiö ylläpitäisi esimerkiksi kokonaisen kaupunginosan/lähiön/maalaiskylän katuja. Esimerkiksi 500-5000 kiinteistöä voisi omistaa saman katuyhtiön osakkeita ja sallia ilmaisen kaduilla liikkumisen kaikille katuyhtiön osakkeita omistavien kiinteistöjen asukkaille ja ko. kiinteistöissä toimivien yritysten työntekijöille ja asiakkaille. Tällaisen kaupunginosan/lähiön/maalaiskylän kokoisen gated communityn rajoilla voisi olla liittymät kaupungin pääkaduille tai kaupunkien välisille moottoriteille; liittymien kohdalla voisi olla puomeja/tietullikoppeja, joista muut kuin tämän gated communityn asukkaat/heidän kutsumansa vieraat tai alueen yritysten työntekijät ja asiakkaat eivät pääsisi läpi.

Helsingissä katuryöstöjä ja -raiskauksia tehneet somalijengit tulevat yleensä jostain Vuosaaresta metrolla keskustaan ja hengailevat siellä tai menevät ydinkeskustasta esim. Hietaniemen uimarannalle tai Kaivopuistoon. Jos esimerkiksi juuri Hietaranta olisi yksityisen hotellin uimaranta, ei sinne varmaan somalijengejä päästettäisi.

Jos kaikki Esplanadin ja Bulevardin eteläpuoliset kaupunginosat olisivat yhtenäinen gated community, en uskoisi vartijoiden päästävän somalijengejä Esplanadin ja Bulevardin risteyksissä olevista puomeista lävitse.

Anonyymi kirjoitti...

"Tällaisen kaupunginosan/lähiön/maalaiskylän kokoisen gated communityn rajoilla voisi olla liittymät kaupungin pääkaduille tai kaupunkien välisille moottoriteille; liittymien kohdalla voisi olla puomeja/tietullikoppeja, joista muut kuin tämän gated communityn asukkaat/heidän kutsumansa vieraat tai alueen yritysten työntekijät ja asiakkaat eivät pääsisi läpi."

ROFL
Siis jos haluan mennä toiseen kaupunkiin ostoksille, niin jonkun täytyisi ensinnä kutsua minut? :D

mr_Zombie kirjoitti...

"Kyseisessä listassa ei ole kyse siitä, mitä kirjallisuutta suomalaiset harrastavat, vaan siitä, mitkä kirjat kuvastavat parhaiten suomalaista kulttuuria. Listan teosten SISÄLTÖ (juoni, henkilöhahmot, henkilöhahmojen tekemät asiat (lue: "suomalaisten harrastama kulttuuri"), maisemat, kieli) on se, mikä kuvastaa suomalaista kulttuuria."

Tällaiset listat ovat minusta juuri niitä vaarallisimpia. Ne antavat eliitille mahdollisuuden määritellä mitä kuuluu siihen Oikeaan Suomalaiseen Kulttuuriin. Sen sijaan jos kulttuurikaanoneihin laskettaisiin mukaan vain sellaiset teokset, jotka ovat saavuttaneet suurta suosiota kaikkien kansalaisten keskuudessa, saataisiin aikaa huomattavasti todenmukaisempi ja rehellisempi lista. Ja joo, suosituin ei aina ole paras, mutta kuitenkin aika lähellä sitä. Tässä on kuitenkin kyse makuasioista, joissa ei oikein voi olla mitään objektiivista mielipidettä. Sen takia "oikean kulttuurin" valitsijaraadit tietenkin päätyvät suosimaan sellaisia teoksia, joista itsekin pitävät. Tällöin on tietenkin hankala pitää valitsijaraadin tulosta mitenkään olennaisesti "suomalaisena". Se on vain sen valitsijaraadin mielikuva suomalaisuudesta.

"En vain mitenkään voi uskoa, että suomalainen voisi noin vain pintapuolisia asioita shoppailemalla muuttua joksikin muuksi. Jos suomalainen ja italialainen katsovat samaa jalkapallo-ottelua, niin suomalainen katsoo sitä suomalaisella tavalla ja italialainen italialaisella tavalla (tätä yritin sanoa aiemmalla Kauniit ja rohkeat-jutullani). Jos suomalainen muuttaa Italiaan, hän saattaa muuttua pintapuolisesti, mutta pohjimmiltaan kuitenkin vain imitoi italialaisuutta suomalaisella tavalla. Afganistanilainen imitoisi italialaisuutta hieman eri tavalla kuin suomalainen."

Toki näin. Tietenkin ihmiset peilaavat sitä kulttuuria, josta ovat lähteneet, siihen kulttuuriin, jonka vaikutusalueelle ovat muuttaneet. Tämä on ihan normaalia vuorovaikutusta, jossa yhdistyy kaksi tiettynä hetkenä olemassaolevaa kulttuuria. En kuitenkaan näe, että tällä olisi varsinaisesti mitään tekemistä jonkun mystisen, ikiaikaisen suomalaisuuden kanssa. Jos suomalainen asuisi vauvasta asti vaikkapa Italiassa, hän mitä luultavimmin integroituisi italialaiseen kulttuuriin ilman mitään ongelmia (joskin geenit tietenkin saattaisivat tuottaa jonkinlaisia eroja).

"Ensinnäkin, suomalaisuuden määritteleminen ei tarkoita, että jokaisen suomalaisen täytyisi osua jokaiseen määritelmän kohtaan täsmälleen.
Toiseksi, tasa-arvo ei ole yhtä kuin samanlaisuus."

Määritteleminen ei tietenkään tarkoita, että kaikki siihen sopisivat, mutta rasistiset tahot tulevat käyttämään sitä kuitenkin hyväkseen vastustaessaan erilaisia ihmisiä. Siksi suhtaudun niin epäilevästi siihen. Itsehän luonnollisesti kannatan erilaisten yksilöiden ja kulttuurien tasa-arvoa (paitsi tietenkin ihmisoikeuksia kunnioittamattomien).

"En tiedä, toimisiko avoin maahanmuutto ja monikulttuurisuus paremmin esimerkiksi anarkokapitalismissa tai minarkiassa."

Mitä luultavimmin toimisi. Maahanmuuttajat koostuisivat suurimmaksi osaksi sellaisista, jotka haluavat elää rauhassa ja tehdä töitä, ja heille myöskin annettaisiin mahdollisuus tähän (kun turhat lait eivät sääntelisi elämistä, työntekoa ja asumista). Vaikka muun muassa vasemmistolaiset kovasti haluaisivat, että maahanmuuttajat pääsisivät hyväpalkkaisiin töihin heti maahan tultuaan, he tekevät karhunpalveluksen estäessään huonopalkkaisiin töihin menemisen. Tällöin ei ole muuta vaihtoehtoa kuin syrjäytyä kokonaan uudesta kulttuurista tai sitten saada se hyväpalkkainen työpaikka (joka on tietenkin hyvin hankalaa). Sosiaalietuuksien puuttuessa ei myöskään voisi syyttää maahanmuuttajia sossupummeilusta ja alkuperäisen väestön kustannuksella elämisestä, joka veisi huomattavasti kannatusta kaikenlaisilta rasisteilta, joka taas vähentäisi alkuperäisväestön ja maahanmuuttajien välisiä konflikteja.

Mikko Ellilä kirjoitti...

Minä kirjoitin:

"Tällaisen kaupunginosan/lähiön/maalaiskylän kokoisen gated communityn rajoilla voisi olla liittymät kaupungin pääkaduille tai kaupunkien välisille moottoriteille; liittymien kohdalla voisi olla puomeja/tietullikoppeja, joista muut kuin tämän gated communityn asukkaat/heidän kutsumansa vieraat tai alueen yritysten työntekijät ja asiakkaat eivät pääsisi läpi."

posted by Anonymous :
"ROFL
Siis jos haluan mennä toiseen kaupunkiin ostoksille, niin jonkun täytyisi ensinnä kutsua minut? :D"

Ensinnäkin puhuin vain yhdestä potentiaalisesta ratkaisumallista, en mistään virallisesta doktriinista.

Toiseksi, ilmaisu "muut kuin tämän gated communityn asukkaat/heidän kutsumansa vieraat tai alueen yritysten työntekijät ja asiakkaat eivät pääsisi läpi" tarkoittaa juurikin sitä, että alueelle pääsisivät asukkaiden ja heidän kutsumiensa vieraiden LISÄKSI alueen yritysten työntekijät ja asiakkaat ilman erityistä kutsua.

Erilaiset gated communityt voivat noudattaa erilaisia periaatteita. Joku pelkästään asuntoja sisältävä alue voi olla sellainen, jonne ei todellakaan pääse ilman erillistä kutsua.

Sen sijaan ostoskeskukset/kaupat/ravintolat jne. haluaisivat tietysti kaikkien maksavien asiakkaiden voivan tulla sisään spontaanisti kuluttamaan rahojaan.

Kaikki yritykset eivät kuitenkaan välttämättä halua toimia näin. Joillakin yrityksillä on niin harvoja potentiaalisia asiakkaita, että niillä ei ole mitään motiivia päästää alueelleen keitä tahansa. Esimerkiksi lentokonetehtaan potentiaalisia asiakkaita ovat lentoyhtiöt ja ilmavoimat, joiden sisäänostajat ilmoittavat etukäteen aikomuksestaan käydä lentokonetehtaalla etsimässä ostettavia tuotteita. Joku random Jamppa Perushemmo, joka sattuu kävelemään kadulta sisään lentokonetehtaaseen, ei ole potentiaalinen asiakas eikä siis toivottu vieras. Tästä syystä joku lentokonetehdas tms. yritys saattaa noudattaa juurikin sellaista käytäntöä, että yrityksen tiloihin ei ole ulkopuolisilla mitään asiaa ilman erikseen etukäteen sovittua tapaamista.

Anonyymi kirjoitti...

"Tästä syystä joku lentokonetehdas tms. yritys saattaa noudattaa juurikin sellaista käytäntöä, että yrityksen tiloihin ei ole ulkopuolisilla mitään asiaa ilman erikseen etukäteen sovittua tapaamista."

Luultavasti olisi kuitenkin järkevää sallia kaikkien sisääntulo kunhan portilla sopii asiasta. Eli täysin vapaata sisääntuloa ei sallittaisi, mutta ei myöskään tarvitsisi sopia vierailua paljon etukäteen.

libertatisaequilibritas kirjoitti...

Suomalaista Kulttuuria parhaimmillaan. Epäkaupallista ja kaikkea. Malja sille! Kannattaa tukea verovaroilla ja kaanoneilla...
n'est-ce pas?

Jotkut kultuurit eivät selviäisi ilman tällaisia toimenpiteitä, se riippuu siitä ettei enemmistö sitä halua;

"Kuinka moni suomalainen on esimerkiksi lukenut nämä kaikki teokset, joita "leikkimielisesti" ehdotetaan Suomen kirjalliseen kaanoniin? Prosenttiluku tuskin on kovin suuri." (sanoisin 0,2%, en minä ainakaan)

...mutta kuitenkin ne jotka siitä pitävät haluavat pitää siitä kiinni hinnalla millä hyvänsä. Pitäkööt. Mutta ei meidän verorahoilla. Ja älkää tyrkyttäkö sitä meille.
Tuollainen lista olisi ihan hyvä, että tietäisi etukäteen mitkä teokset ovat (kuten Kulttuurin pakkosyöttäminenkin) ihan p-stä lukematta niitä. EVVVVVVVVVK.BTW pidän aasialaisesta kulttuurista. Kimchi rulez!