20.8.2004

Naispappeuteen ratkaisu

Helsingin hiippakunnan piispa Eero Huovinen esittää, että naispappeuden vastustajien pitäisi erota evankelis-luterilaisesta kirkosta ja perustaa oma kirkko. Luterilaiset joukostahan tunnetusti löytyy sekä sellaisia, jotka hyväksyvät naispapit, että sellaisia, jotka vastustavat niitä. Tämä ristiriita on aiheuttanut muutamia hankalia käytännön tilanteita.

Jostain syystä piispat ja muu korkea-arvoinen kirkkohenkilökunta eivät ole ymmärtäneet kuinka asia ratkaistaisiin yksinkertaisesti ja lopullisesti. Tarkoitan tietenkin sitä, että jonkun pitäisi kysäistä asiaa itse pääjehulta, eli Jumalalta. Mikäli kristityt ovat "jatkuvassa ja elävässä suhteessa Jumalaan" rukouksen kautta, kuten he väittävät, ei olisi varmaankaan kovin vaikeaa kysäistä joskus iltarukouksen ohessa mitä mieltä Hän on asiasta. Näin kenelläkään ei olisi enää valittamista. Tai jos olisi, se olisi ilmiselvä merkki siitä että hän on demonien vallassa.

HS: Piispa Huovinen pohtii kirkon jakamista

8.8.2004

Maailman taloudellinen vapaus

Olen yleensä viitannut Heritagen Index of Economic Freedomiin kun kyse on ollut taloudellisen vapauden tilasta maailmassa. Tänään aloin lueskelemaan tarkemmin The Fraser Instituten Economic Freedom of the World -raporttia. Sekin vaikuttaa oikein hyvältä. Esimerkiksi sivuilta 22-26 (pdf-tiedoston sivut 40-44) löytyvät graafit ovat tehokkaita osoittamaan kuinka taloudellinen vapaus on suhteessa hyvinvointiin. Eräs mielenkiintoinen huomio sieltä on, että taloudellinen vapaus ei ole suhteessa siihen, kuinka paljon köyhin kymmenen prosenttia jakaa talouden kokonaiskakusta. Siinä vähän mietittävää niille, jotka väittävät ettei taloutta saisi vapauttaa koska se lisää tuloeroja (ja siten epävakauttaa yhteiskuntaa).

Positiivinen yllätys oli myös se, että taloudellista vapautta laskettaessa otettiin asevelvollisuus huomioon. Sitähän luonnollisesti kuuluukin pitää orjatyönä, joka ei kuulu vapaaseen markkinatalouteen.